thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH SƠN TACATA VIỆT NAM

KCN An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội

Tel: (024) 3785 7614
  Fax: (024) 3785 7615
Congtysontacata@gmail.com
www.tacata.com

Gửi thông tin liên hệ