Chính sách mở đại lý

  • Hỗ trợ & chia sẻ kinh nghiệm bán hàng đạt doanh thu cao
  • Hưởng mức triết khấu cai nhất lên đến 55%
  • Hỗ trợ 100% thiết kế cửa hàng theo tiêu chuẩn
  • Lên kế hoạch bán hàng hiệu quả cho đại lý
  • Chi phí mở đại lý tiết kiệm, chỉ từ 30 triệu đồng
  • Tư vấn, hỗ trợ quảng bá sản phẩm cho đại lý đến khách hàng
  • Cung cấp quần áp bảo hộ, đảm bảo chuyên nghiệp cho đại lý
  • Hỗ trợ quạt màu, máy pha màu tự động 100%
  • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục mở đại lý nhanh chóng, dễ dàng.

Đại lý chỉ cần đầu tư, nếu không bán được hàng công ty TACATA sẽ thu nhận lại.